Els Van Boven / Kinder- en Jeugdpsychotherapie
+32 472 54 43 58 elsvanboven.psycholoog@gmail.com Website

Wat doe ik?

Ik bied psychologische ondersteuning aan kinderen of jongeren en hun gezin. De doelstelling van de therapie is om de specifieke gedachten en gedragspatronen die het dagelijks functioneren verstoren op te sporen en hier alternatieven voor te zoeken.

Wie kan bij mij terecht?

Je kan bij mij terecht met vragen rond emotioneel welzijn, ontwikkelingsproblemen, rouw- en traumaverwerking. Er is eveneens een aanbod voor hulpvragen die zich binnen de gezinscontext situeren zoals ondersteuning in de opvoeding of moeilijkheden binnen een scheidingssituatie.

Verloop

Een eerste contact kan telefonisch of via mail gebeuren.  Ouders of jongeren kunnen zelf contact opnemen, maar dit kan ook via een derde persoon zoals de huisarts of school verlopen. Er wordt kort nagegaan in welk kader de hulpvraag zich situeert om vervolgens op zoek te gaan naar een geschikt moment voor een intakegesprek.

Bij de opstart van een therapie is het intakegesprek bedoeld om de werking toe te lichten en uitgebreid stil te staan bij wat er momenteel moeilijk loopt. Dit gesprek verloopt meestal samen met de ouders. Daarnaast is er eveneens ruimte om met het kind of de jongere individueel kennis te maken. Op het einde van het gesprek wordt er samen een behandelplan opgesteld en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Bij de vraag naar diagnostisch onderzoek, volgt eerst een gesprek met de ouders om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidig functioneren thuis en op school. Op basis daarvan worden de onderzoeken met het kind of de jongere gepland. Dit kan eventueel aangevuld worden met een verdere bevraging van de klasleerkracht of een observatie op school. Hiervan wordt uiteindelijk een gedetailleerd verslag opgesteld dat samen met de ouders besproken wordt. Indien nodig kunnen verdere stappen naar ondersteuning besproken worden.

Tarieven

Individueel: 50 euro (gesprek van 1u)
Gezin: 70 euro (gesprek 1,5u)
Gedeeltelijke tussenkomst is mogelijk voor een aantal sessies. Gelieve hiervoor inlichtingen in te winnen bij jouw mutualiteit.