Logopedie
Lies Colman +32 486 40 85 50 lies.colman@hotmail.com www.logopedieliescolman.be
Femke De Cock +32 486 40 85 50 femke@logopedieliescolman.be
Maury Valck +32 486 40 85 50 maury@logopedieliescolman.be
Reyna Vercauteren +32 486 40 85 50 reyna@logopedieliescolman.be

Wat doen wij?

Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. De logopedist staat ook in voor de begeleiding van kinderen met leerproblemen of een leerstoornis. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan bij ons terecht voor preventie, training en advies, de diagnostiek en de behandeling van leerstoornissen, taal- en articulatiestoornissen, stemstoornissen en myofunctionele therapie. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen.

Tarieven

Wij zijn toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen. Dit betekent dat wij de tarieven hanteren die bepaald worden door het RIZIV. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018.

Gewone verzekering
Honorarium
Tegemoetkoming(2)
Remgeld(2)
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur)
€32,83
€25,33
€7,50
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling
€46,80
€35,80
€11,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten (op school)
€27,09
€21,09
€6,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten (buiten school)
€28,04
€22,54
€5,50
Individuele zitting van minimaal 60 minuten
€56,32
€45,32
€11,00
Verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)
Tegemoetkoming(2)
Remgeld(2)
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur)
€29,83
€3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling
€42,30
€4.50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten (op school)
€25,09
€2,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten (buiten school)
€26,04
€2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten
€51,82
€4,50
(1) Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd. (2) De verzekeringstegemoetkoming hierboven vermeld is het bedrag dat je ontvangt als de stoornis valt onder de verplichte verzekering. Indien je niet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering voldoet, kan je vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering. In dit geval is de tegemoetkoming afhankelijk van je mutualiteit.