Ninke Hanselaer / Ergotherapie
+32 479 83 86 17 ninkehanselaer@hotmail.com

Ergotherapie?

Ergotherapie is een behandeling waarbij men problemen uit het dagelijkse leven oplost zodat men belangrijke en zinvolle activiteiten terug kan uitvoeren. Deze activiteiten kunnen zich in de leef-, leer-/werk- en/of ontspanningsomgeving bevinden. Mensen komen om verschillende redenen bij een ergotherapeut bv.: nieuwe vaardigheden leren, methodeveranderingen leren, advies krijgen, informatie over hulpmiddelen verschaffen, oefenen met hulpmiddelen...

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Als het kind problemen ondervindt op motorisch vlak of bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven dan is ergotherapie zinvol. De ergotherapeut richt de aandacht op het verbeteren van betekenisvolle, doelgerichte handelingen op gebied van zelfzorg, schoolse vaardigheden en spel/ontspanning. We vertrekken hiervoor steeds vanuit de sterktes en de mogelijkheden van het kind om activiteiten te doen slagen.

PSYCHOMOTORIEK: balvaardigheden, evenwicht, reiken, grijpen, manipuleren van voorwerpen, oog-handcoördinatie, lateralisatie en bimanueel werken

(PRE)SCHOOLSE VAARDIGHEDEN: knippen, scheuren, plakken en kleuren

SCHRIJFMOTORIEK

COGNITIE: visueel-ruimtelijk, aandacht- en geheugentraining

ZELFREDZAAMHEID: aan- en uitkleden, ritsen sluiten, veters strikken, eten, zichzelf wassen

Ook volwassenen, die problemen ondervinden met het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten door een ziekte of trauma, kunnen bij mij terecht voor o.a.:

  • Neurologische revalidatie: CVA, Ziekte van Parkinson, ALS, MS...
  • Oncologische revalidatie
  • Energiemanagement
  • Rughygiëne
  • (her)aanleren van activiteiten uit het dagelijkse leven
  • Valpreventie
  • Hulpmiddeladvies en -training
  • Advies omtrent woningaanpassing

Tarief:

Kennismakingsgesprek (+/-1u): 45 euro
Sessie 1u: 45 euro
Sessie 30min: 22,50 euro